۱۳۸۷ اردیبهشت ۷, شنبه

اطلاعيه

از سوي دفتر كارآفريني دانشگاه اطلاعيه‌اي به شرح زير صادر شد
به اطلاع مي‌رساند براساس نظرات بسياري از دانشمندان عرصه بازآفريني سازماني و ارزش آفريني در اقتصاد شبكه‌اي، يكي از روش‌هاي متناسب‌سازي دانش فارغ‌التحصيلان با نيازهاي واقعي جامعه و نيز تازه نگه داشتن نظام آموزشي‌اي كه مناسب حال و آينده باشد به ويژه در رشته‌هايي كه از كار علمي كمتري برخوردارند، انجام دوره‌هاي كارورزي مي‌باشد تا دانايي و توانايي آنها با همديگر و هر دو در خدمت آحاد جامعه و نظام سلامت قرار گيرد لذا اين دانشگاه از سازمان‌ها و واحدهايي كه در حوزه بهداشت و سلامت در بخش خصوصي و دولتي فعاليت دارند و آمادگي جذب كارورز با شرايط زير مي‌باشند دعوت به همكاري مي‌كند:
1- طول دوره كارورزي 11 ماه مي‌باشد.
2- پرداخت كمك‌هزينه كارورزي براي مقاطع تحصيلي به شرح زير مي‌باشد:
- براي مقاطع كارداني 50% حداقل حقوق و دستمزد تعيين شده توسط شوراي عالي كار
- براي مقاطع كارشناسي 70% حداقل حقوق و دستمزد تعيين شده توسط شوراي عالي كار
- براي مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر 90% حداقل حقوق و دستمزد تعيين شده توسط شوراي عالي كار
3- 50% كمك هزينه مذكور توسط مجري طرح «وزارت كار و امور اجتماعي» و 50% باقيمانده توسط واحد پذيرنده به عنوان كمك هزينه كارورزي به كارورز پرداخت مي‌شود و براي مناطق محروم مصوب هيأت دولت سهم مجري طرح از كمك هزينه تعيين شده 70% مي‌باشد.
ضمناً در صورت وجود هرگونه ابهام با كارشناس كارآفريني دانشگاه در معاونت توسعه مديريت و منابع مراجعه نماييد.

هیچ نظری موجود نیست: