۱۳۸۷ فروردین ۲۴, شنبه

هفته سلامت

ضرورت بزرگداشت هفته سلامت:

• گرچه اطلاع رساني و حمايت روابط عمومي از رويدادها و دستاوردهاي وزارتخانه در طول سال امري بديهي و قطعي است. ليكن، به منظور برجسته سازي دستاوردها، تكريم فعاليتهاي دست اندركاران بهداشت و درمان، اطلاع رسانی و جلب مشارکتهای مردمی نسبت به تعيين يك مقطع زماني خاص براي اين منظور اقدام شده است.
• 7 آوريل = روز جهانی بهداشت
• 18 فروردين = روز سلامت و 24-18 فروردين = هفته سلامت
• در جلسه مورخ 5/8/81 کميسيون نامگذاری روزهای خاص شورای فرهنگ عمومی کشور تصويب و با مصوبه جلسه 503 مورخ 5/8/81 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تقويم رسمی کشور گنجانده شد.
• تاكنون طي سالهاي 82 لغايت 86 به مدت پنج دوره اين هفته در سطح وزارت و دانشگاههاي علوم پزشكي سراسركشور برگزار شده است.

اهداف:
• بزرگداشت فعاليت هاي حوزه سلامت و تقدير از فعالان اين حوزه
• تبيين اهميت موضوع سلامت به عنوان زيرساخت توسعه پايدار
• جلب مشاركت و همكاري عمومي در راستاي تحقق جامعه سالم
• تبيين شعار محوري «انسان سالم؛ محور توسعه پايدار»

• جلب همكاري هاي بين بخشي
• جلب مشاركت مردم از طريق تشکل های غيردولتی، خيرين و واقفين
• جلب توجه دولت و مجلس به سلامت به عنوان زيرساخت توسعه پايدار
• توجه به فعاليت هاي فرهنگي به منظور ارتقاء سلامت جامعه


عناوين پيشنهادی روزهای هفته سلامت:
• شنبـــــــه 17فروردين 87: سلامت و همکاری های بین بخشی
• يکشنبــه 18فروردين 87: سلامت و تغییرات آب و هوایی
• دو شنبـه 19فروردين 87: سلامت، تغذیه و گروه های در معرض خطر
• سه شنبه 20فروردين 87: سلامت و فّنآوری های نوین
• چهارشنبه 21فروردين 87: سلامت و پزشک خانواده
• پنج شنبه 22فروردين 87: سلامت و جامعه عاری از دخانیات
• جمــــــعـه 23فروردين 87: سلامت و تحرک جسمانی